Priser

Hvad koster en begravelse/bisættelse

Den endelige pris for en begravelse eller bisættelse er altid individuel, idet udgifterne er afhængig af de valg du og familien træffer. Derfor tilbyder vi ikke uigennemskuelige pakkeløsninger eller “fast pris fra”.
Vores priser er hverken de dyrest eller billigste i bedemandsbranchen. Vi prioriterer tryghed, åbenhed og kvalitet og vores priser matcher den tid, tryghed og kvalitet, som vi er kendte for.
Det er vores erfaring at økonomien ofte kan have en stor betydning for de efterladte og det giver tryghed at
kende udgifterne. Derfor udleveres altid et skriftligt prisoverslag over udgifterne på det aftalte.
Vores priser er fair og gennemsigtige, så vi tilbyder at matche den samlede pris på et skriftligt tilbud fra en anden bedemand, såfremt tilbuddet er maks. 7 dage gammelt og vi kan tilbyde en tilsvarende vare.