Nørre Tranders & Østbyens Begravelsesforretning 98157088 Info@hoestgaard-bedemand.dk

 

Vi er

Din bedemand

Bedemand til alle typer begravelser & bisættelser

Persondatalovgivningen

For at vi kan udføre vores opgaver I forbindelse med anmeldelse og planlægning af en bisættelse eller begravelse, er vi nødt til at få dine personlige data i form af navn, adresse, CPR nr., telefonnummer og e-mailadresse.

Disse oplysninger skal vi bruge i vores kontakt til relevante myndigheder som begravelsesmyndigheden, dvs. kirkekontoret, kirkegård, krematorium, stenhugger, Udbetaling Danmark og evt. sygehus.

Ved manglende betaling af vores faktura, vil vi kunne videregive dine oplysninger til advokat, inkassobureau eller en tilsvarende enhed.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen og gemmer dem i 5 år af hensyn til vores bogholderi. Oplysninger, der ikke længere har relevans, slettes.

Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk o. lign. og samkører heller ikke vores registre med andre registre. Desuden videregiver vi ikke oplysninger til tredjemand uden dit klare samtykke. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi behandler og opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert på computere, i elektronisk form. Computere m.m. er placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til computerne.

Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil vi opdatere oplysningerne om persondata, hvilket vil blive oplyst om på vores hjemmeside.

Den dataansvarlige er Nørre Tranders Begravelsesforretning v/Høstgaard Lemvigvej 78, 9220 Aalborg Øst. Du kan altid kontakte indehaveren af Begravelsesforretningen, såfremt du ønsker at få indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig eller du har indsigelser mod registreringen.

Såfremt du er utilfreds med vores håndtering af dine oplysninger eller over vores service, imødekommer vi en henvendelse og stiller gerne op til et møde.

 

Klagemyndighed er Datatilsynet.

Klager skal ske skriftligt via en formular som du finder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk