Ikke medlem af folkekirken

I de fleste tilfælde afholdes en borgerlig begravelse i et kapel enten ved kirkegården eller på et sygehus.

Begravelser eller bisættelse uden gejstlig medvirken

Er man ikke medlem af den danske folkekirke, kan man som udgangspunkt hverken blive begravet eller bisat fra Folkekirken. Ligeså vil en præst ej heller bistå under ceremonien. Såfremt afdøde tilhørte et andet trossamfund end folkekirken, eller af andre årsager ikke ønskede en kirkelig højtidelighed, forefindes alternativer til de traditionelle kirkelige ceremonier; borgerlig begravelse eller bisættelse.

Hos Nørre Tranders og Østbyens Begravelsesforretning hjælper vi med forberedelse og udførelse af praktiske gøremål i forbindelse med begravelser eller bisættelse uden gejstlig medvirken.

Borgerlig ceremoni

Hvis, hvordan og hvor en borgerlig højtidelighed skal foregå, ligger de pårørende frit for. Det kan ligeledes være, at afdøde forud for sin død har ønsket, at der ikke skal være nogen højtidelighed. Omvendt kan afdøde også have ønsket en alternativ og utraditionel afsked. Det er vores pligt som bedemand at efterkomme disse ønsker.

I Danmark findes der ikke særlige regler og lovkrav for, hvor afskedsceremonien må afholdes, hvorfor en borgerlig højtidelighed kan være fra et kirke kapel, kommunalt kapel, i hjemmet, haven, forsamlingshuset, en moske m.m. Selve ceremonien kan planlægges sammen med og afholdes af bedemanden, såfremt de pårørende ikke selv ønsker at stå for den. Ceremonien kendetegnes ofte ved, at der synges sange, spilles musik og afholdes personlig tale. Ceremonien afsluttes med, at kisten enten bliver stående eller bliver båret ud til graven eller rustvognen.

Har afdøde ønsket askespredning over åbent hav eller skovbegravelse, kan ceremonien ligeledes foregå i den forbindelse. Der er visse regler for, hvor en skovbegravelse må finde sted, og i Danmark findes der få udvalgte og godkendte urneskove med skovbegravelsesplads. Ønskes det sidste hvilested i skoven, læs mere her. Ligeså forefindes regler om, hvordan og hvorfra aske må spredes.

Såfremt der ønskes et smukt hvilested under træernes kroner eller på åbent hav, hjælper vi som bedemænd med at orientere om det praktiske, ansøgning m.v. Det endelige hvilested kan ligeledes være på kirkegården. Man bør dog være opmærksom på, at prisen for et gravsted på en kirkegård er højere i tilfælde af, at afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Borgerlig begravelse og borgerlig bisættelse

I de fleste tilfælde afholdes en borgerlig begravelse i et kapel enten ved kirkegården eller på et sygehus. Det er dog også muligt at afholde ceremonien i hjemmet, i haven, en moske eller et andet sted, som havde betydning for afdøde. Hos Nørre Tranders & Østbyens Begravelsesforretning har vi erfaring med at planlægge borgerlige begravelse. Vores fornemmeste opgave er at give pårørende de bedste betingelser for en smuk og værdig afsked med afdøde.

Det er vores erfaring at det er en stor hjælp for pårørende hvis afdøde har udfyldt “Min Sidste Vilje”. Vi bestræber os på at imødekomme afdødes ønsker, såfremt de befinder sig indenfor den pågældende lovgivning.

Bedemand på tværs af kultur og religion

Hos Nørre Tranders & Østbyens Begravelsesforretning anerkender vi forskellighed, og vi stiller vores ekspertise til rådighed for alle, der har behov for en bedemand – uanset religion og kultur. Vi imødekommer både traditionelle og utraditionelle ønsker, og vi stræber altid efter at sikre en smuk og mindeværdig afsked.

Har du brug for en bedemand i Aalborg?

Med empatisk og professionel tilgang varetager vi som bedemand de praktiske gøremål, som følger efter et dødsfald og hjælper pårørende med planlægning af begravelse eller bisættelse – kristen såvel som borgerlig – i Aalborg, Støvring, Hadsund og omegn. I fællesskab sammensætter vi en smuk og mindeværdig afsked i overensstemmelse med afdødes og pårørendes ønsker.